Suara.com – Ayat Kursi adalah ayat ke 255 dalam surat Al Baqarah. Ayat ini mempunyai kedudukan yang istimewa dan banyak menghadirkan kebaikan bagi yang mengamalkannya. Seperti apa bacaan ayat kursi dan artinya?

Diketahui, ayat Kursi ini adalah ayat yang kerap dibaca Rasulullah SAW pada malam hari sebelum tidur agar mendapat penjagaan dari Allah SWT dari godaan setan sepanjang malam. Rasulullah SAW juga sering membaca ayat Kursi usai ibadah salat. 

Lantas, bagaimana bunyi ayat Kursi? Melansir dari sejumlah sumber, berikut ini bacaan ayat kursi latin dan artinya lengkap dengan keutamaan dan waktu terbaik membacanya. 

Bacaan Ayat Kursi Latin dan Artinya

Baca Juga:
Surat An-Nas dan Artinya tentang Tempat Manusia Memohon Perlindungan Allah SWT

Allohu laa ilaaha illaa Huwal Hayyul Qoyyuum, laa ta’khudzuhuu sinatuw walaa nauum, la Huu maa fis samawaati wa maa fil ardh, mann dzalladzii yasyfa’u ‘inda Huu, illa bi idznih, ya’lamu maa bayna aidiihim wa maa kholfahum, wa laa yuhiituuna bisyayim min ‘ilmi Hii illaa bi maa syaa’, wa si’a kursiyyuus samaawaati walardh, wa laa yauudlu Huu hifdzuhumaa, wa Huwal ‘aliyyul ‘adziiim

Artinya: “Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Keutamaan Membaca Ayat Kursi

Ayat Kursi adalah ayat Allah yang memiliki banyak keutamaan. Adapun keutamaan ayat kursi yakni sebagai berikut:

1. Mendapat Perlindungan Allah SWT dari gangguan setan 

Baca Juga:
Kegunaan Ayat Kursi Selain Mengusir Setan dan Jin

Siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur pada malam hari, maka ia akan dijaga dan dilindungi Allah SWT dari gangguan setan. Rasulluah SAW bersabda:

Sesungguhnya siang dan malam itu ada 24 jam dan pada setiap 1 jam diangkat sebanyak 70 juta kebaikan bagi orang yang membacanya dan para Malaikat akan sibuk mencatat (besarnya kebaikan) dari bacaan itu.” (HR. Bukhori)

2. Dimudahkan Masuk Surga

Keutamaan membaca Ayat Kursi usai sholat, maka pembacanya akan dipermudah masuk surga. Rasulullah SAW bersabda:

Barangsiapa membaca ayat kursi setiap selesai shalat wajib, maka tidak ada yang bisa menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian.” (HR. Imam Nasa’i).

3. Keagungannya Melebihi Bumi dan Langit

Ayat kursi adalah ayat yang keagungannya melebihi bumi dan langit. Rasulullah SAW bersabda:

Seperti diceritakan Abdullah bin Mas’ud: “Tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya Ayat Kursi (karena di dalam ayat tersebut telah mencakup Nama dan Sifat Allah).” Sufyan ats-Tsauri berkata, “Sebab ayat kursi merupakan (salah satu) kalamullah (perkataan Allah), sedangkan kalamullah itu lebih agung dari ciptaan Allah yang berupa langit dan bumi.” (Imam Tirmidzi)

4. Seperti baca Seperempat Alquran

Ayat Kursi adalah ayat yang istimewa, bahkan keutamaan baca ayat Kursi ini sama halnya seperti membaca seperempat Alquran. Rasulullah SAW bersabda:

Sesungguhnya segala sesuatu pasti memiliki punuk dan punuknya adalah Al Quran adalah surat Al Baqarah dan di dalamnya terdapat penghulu dari ayat-ayat Al Quran yaitu, Ayat Kursi“. (Imam Tirmidzi)

5. Menjaga Keluarga dan Harta

Keutamaan Ayat Kursi sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang tertuang dalam Tafsir Ibnu Katsir yaitu menjaga keluarga dan harta benda yang dimiliki. Adapun bunyi tafsir tersebut sebagai berikut:

Bacalah Ayat Kursi karena dapat menjaga dirimu, anak-anakmu dan tempat tinggalmu serta rumah yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Apabila dibaca pada pagi hari dan petang hari maka akan aman dari gangguan jin. Apabila engkau membacanya ketika engkau hendak tidur maka Allah akan menjagamu sehingga setan tidak akan mampu mendekatimu hingga pagi hari.”

Waktu Terbaik Baca Ayat Kursi

Ada waktu-waktu terbaik membaca ayat Kursi. Adapun waktu-waktu tersebut yakni sebagai berikut:

1. Usai Sholat Fardhu

Membaca Ayat Kursi usai menunaikan sholat lima waktu/fardhu adalah bagian dari zikir. Bacalah satu kali bersamaan dengan surat AlIkhlas, Al Falaq, dan An Nas. Rasulullah SAW bersabda:

Siapa yang membaca Ayat Kursi setiap selesai salat fardu maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian.” (HR. Al-Nasai)

2. Pagi dan Petang

Waktu terbaik berikutnya membaca ayat Kursi yaitu saat pagi dan petang. Saat pagi, bacalah usai sholat subuh hingga terbit matahari. Saat petang, bacag usai shat ashar  hingga maghrib. Rasulullah SAW bersabda:

Siapa yang membacanya ketika petang, maka ia akan dilindungi (oleh Allah dari berbagai gangguan) hingga pagi. Siapa yang membacanya ketika pagi, maka ia akan dilindungi hingga petang.” (HR. Imam Al Hakim)

3. Sebelum tidur

Sebelum tidur pada malam hari, dianjurkan  untuk baca Ayat Kursi setidaknya satu kali dengan dibarengi membaca surah Al Ikhlas, Al Falaq, dan An Nas yang masing-masing dibaca  tiga kali. Membacanya sebelum tidur, maka akan mendapat penjagaan dari Allah SWT. Rasululluah SAW bersada:

Apabila engkau beranjak ke tempat tidurmu, bacalah ayat kursi, ‘Allaahu Laa Ilaaha Illaa Huwal Hayyul Qayyum’, sampai selesai. Karena sesungguhnya kamu akan berada di bawah perlindungan Allah dan setan tidak bisa mendekatimu sampai besok pagi.” (HR. Al-Bukkhari)

Demikian ulasan mengenai bacaan ayat Kursi dan artinya lengkap dengan keutamaan dan waktu terbaik membacanya. Apakah kamu sudah mengamalkan membaca ayat Kursi hari ini?

Kontributor : Ulil Azmi


Artikel ini bersumber dari www.suara.com.